FysioSenior

Kotikuntoutus

Arjen virikkeettömyys, liikuntakumppanin puuttuminen ja toimintakyvyn rajoitteet aiheuttavat liikuntakyvyn alenemista. Ikääntyvän ihmisen ja muistisairaan kotona asumista voidaan tukea ammattitaitoisella kuntoutuksella sekä läheisten ohjaamisella. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen edistää myös omaishoitajan elämänlaatua.

Liikunnan tuoma ilo virkistää mielialaa niin kuntoutujalla kuin hänen läheisillään.

Kuntoutujan omassa elinympäristössä tapahtuva kuntoutus on turvallista ja tehokasta. Erityisesti muistisairaat hyötyvät tutussa ympäristössä tapahtuvasta kuntoutuksesta, jolloin harjoitteiden siirtäminen arjen toimintoihin on helpompaa.