Fysioterapia kotikäynti ja kotikuntoutus Kuopio

Fysioterapia kotikäynti

Fysioterapia kotikäynti

Oman tutun fysioterapeutin kotikäynti on iloinen, sosiaalinen tapahtuma, jonka aikana vaihdetaan myös kuulumisia. Liikunnan tuoma ilo virkistää mielialaa ja tuo aktiivisuutta arkeen.

Ikääntyvän ihmisen ja muistisairaan kotona asumista voidaan tukea ammattitaitoisella kotikuntoutuksella sekä läheisten ohjaamisella. Kotikuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti ja se koostuu mm. lihasvoima- ja tasapainoharjoittelusta ja kävelykykyä vahvistavista harjoitteista. Turvallinen ja tehokas kuntoutus toteutetaan asiakkaan asuinympäristössä sekä ulkoilu- ja liikuntapaikkoja hyödyntäen. Lisäksi huomioimme asiakkaan kokonaistilannetta mm. ravitsemuksen osalta. Fysioterapia Kuopio ja lähialueet.

Fysioterapia kotikäynnit tarjoavat arvokasta tukea ikääntyneille, jotka saattavat kohdata haasteita liikkuvuudessa ja terveydessä. Fysioterapeutit suunnittelevat yksilöllisiä hoitosuunnitelmia, jotka toteutetaan suoraan asiakkaiden kotiympäristössä. Fysioterapia kotikäynneillä pyritään parantamaan liikkuvuutta, vahvistamaan lihaksia ja edistämään tasapainoa.

Fysioterapia Kuopio & Fysioterapia Kuopio- FysioSenior.
210211_001397

Kotikäynnit tarjoavat mahdollisuuden personoidumpaan hoitoon, ottaen huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja ympäristön. Fysioterapeutit käyttävät monipuolisia harjoitteita ja neuvovat asiakkaita tehokkaissa liikuntatavoissa omassa kodissaan. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden itsenäisyyttä ja parantaa heidän päivittäistä elämänlaatuaan.

Fysioterapia kotikäyntien avulla voidaan myös arvioida kodin turvallisuutta ja antaa suosituksia mahdollisista muutoksista, jotka voivat edistää ikääntyneiden turvallista liikkumista kotona. Näin varmistetaan kokonaisvaltainen huolenpito ja ennaltaehkäisy.

Kotikäynnit tarjoavat kätevän tavan saada tarvittavaa hoitoa suoraan omassa ympäristössä. Fysioterapeutit Kuopiossa ovat omistautuneita tukemaan ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia, tuoden fysioterapian suoraan asiakkaiden koteihin ja helpottaen heidän arkeaan. – Ota rohkeasti yhteyttä!

Kuka voi saada kotitalousvähennystä?

Kotitalousvähennystä voi saada kotikäyntinä toteutetusta fysioterapiasta ilman lääkärin lähetettä. Kotitalousvähennyksestä hyötyminen edellyttää, että henkilö maksaa sen verran veroja, että niistä voidaan tehdä vähennyksiä.

Vähennykseen oikeuttava työ voidaan tehdä verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien tai kasvattivanhempien sekä heidän puolisoidensa käytössä olevassa asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Myös hoivakodissa ja palvelutalossa annettu fysioterapia oikeuttaa vähennykseen.

Kotitalousvähennystä ei myönnetä vastaanotto- tai etäkäynneistä, julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista tai palveluasumisen palvelumaksuista. Myös palveluseteli ja omaishoidon seteli estävät vähennyksen.

Maksuton arviointikäynti

Arviointikäynti sisältyy kaikkiin kotikuntoutusjaksoihin ja kotikuntoutusta harkitseville asiakkaille. Ennen kuntoutusjakson alkua teemme toimintakyvyn ja palveluntarpeen arvioinnin asiakkaan luona. Maksuton arviointikäynti ei sido palvelun tilaamiseen. Haastattelun, toiveiden ja tavoitteiden pohjalta teemme yksilöllisen kuntoutus- ja palvelusuunnitelman. Selvitämme etujen ja tukien mahdollisuuden ja autamme tarvittaessa lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä. Omaisella on mahdollisuus osallistua arviointikäynnille paikan päällä tai etäyhteydellä.

Palvelut hoivakodeille

Fysioterapeutin voi tilata myös hoitokotiin, palvelutaloon tai vuodeosastolle. Myös sotaveteraanit, sotainvalidit ja heidän puolisonsa sekä lotat saavat kauttamme yksilölliset kuntoutuspalvelut kotiin ja hoitokotiin.

Järjestämme palvelu- ja hoitokodeissa myös ryhmätoimintaa.

Palvelumme kotikäynteinä

  • Kotikuntoutus
  • Lantionpohjan fysioterapia
  • Lymfaterapia
  • Apuvälinearviot
  • Tuet ja ortoosit
  • Lääkinnällisten hoitosukat
  • Jalkahoidot
  • Kotipalvelu KotiSenior

 

Kysy lisää fysioterapian kotikäynnistä ja varaa maksuton arviointikäynti!

FYSIOTERAPIA KUOPIO & LÄHIALUEET

Katso videolta, mitä kotikäynnillämme tapahtuu!

Scroll to Top