Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia

Mitä on neurologinen fysioterapia?

Neurologinen fysioterapia on yksilöllistä ja kokonaisvaltaista kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää kuntoutujan toimintakykyä, omatoimisuutta ja mahdollistaa selviytyminen arjessa. Taustalla voi olla esimerkiksi erilaisia keskus- ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista aiheutuvia liikkumis- ja toimintakyvyn haasteita.

Neurologisia sairauksia ovat mm:

 • aivoverenkiertohäiriö (AVH)
 • aivovammat
 • selkäydinvammat
 • MS-tauti
 • CP-vamma
 • Parkinsonin tauti
 • lihassairaudet
 • ALS

FysioSeniorilla kuntoutuja saa juuri hänen tarpeisiinsa suunniteltua kuntoutusta. Otamme huomioon henkilökohtaiset toiveet ja tavoitteet kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Neurologisen yksilöfysioterapian lisäksi tarjoamme myös allasterapiaa. Tärkeä osa kuntoutusta on myös ohjauskäynnit kotikäyntinä, palvelutaloon, harrastustoimintaan ja henkilökohtaisille avustajille. Kannustamme kuntoutujaa osallistumaan myös erilaisiin laji- harrastuskokeiluihin, joita voimme tehdä myös yhdessä. Ohjaamme myös muita asiakkaan arkeen liittyviä henkilöitä, joiden ohjaus tukee asiakkaan kuntoutumista.

Neurologinen fysioterapia on yksilöllistä ja kokonaisvaltaista kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää kuntoutujan toimintakykyä, omatoimisuutta ja mahdollistaa selviytyminen arjessa. Taustalla voi olla esimerkiksi erilaisia keskus- ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista aiheutuvia liikkumis- ja toimintakyvyn haasteita.

Mitä neurologinen fysioterapia sisältää?

Neurologinen fysioterapia sisältää fysioterapeutin neuvonnan ja ohjauksen, yksilöllisen terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen sekä fysikaalisen terapian ja verkostoyhteistyön. Harjoittelu voi sisältää lihasvoimaharjoittelua (HUR-laitteet), liikkuvuus- ja tasapainoharjoittelua sekä toiminnallista harjoittelua esim. käden tai jalan toimintahäiriöissä. Fysioterapiassa voidaan lisäksi hyödyntää soveltuvin osin lymfaterapiaa ja lantionpohjan häiriöiden fysioterapiaa. Fysioterapeutti ohjaa ja kannustaa kuntoutujaa harjoittelemaan tavoitteellisesti voimavaroja kuunnellen, jotta liikkumis- ja toimintakyvyn kohentuminen tai ylläpitäminen mahdollistaisi aktiivisen osallistumisen arkeen.

Miten hakeudun neurologiseen kuntoutukseen FysioSeniorille?

Asiakkaaksi voit hakeutua itsemaksavana asiakkaana sekä maksusitoumuksella. Olemme KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

Kuinka hakea?

 1. Pyydä julkisen terveydenhuollon lääkäriä laatimaan sinulle kuntoutussuunnitelma.

 2. Valitse palveluntuottajaksi FysioSenior Oy.

 3. Täytä KU104-lomake ja lähetä hakemus sekä kuntoutussuunnitelma Kelaan. Täältä voit tutustua hakuohjeisiin.

 4. Päätöksen saat postitse kotiin ja me palveluntuottajana saamme myös suoraan tiedon Kelalta, jonka jälkeen olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä.
Scroll to Top