KOTIHOITO KUOPIO & LÄHIALUEET

Kotiutuspalvelu

Turvallisen elämän kumppani

KotiSeniorin kuntouttavan kotiutuspalvelun avulla kotiutuminen on turvallista ja nopeaa. Onpa takana sairaalajakso tai muusta syystä johtuva toimintakyvyn heikentyminen ja kotona selviytyminen mietityttää on asiantunteva geriatriseen hoivaan ja kuntoutukseen erikoistunut asiantuntijatiimimme apuna. Fyysisen kunnon kohentamisella ja aktiivisilla arkitoiminnoilla voidaan parhaiten tukea kotona asumisen edellytyksiä ja kuntoutumista. 

Ikääntymisen myötä avun tarvetta lisää erilaiset sairaudet ja äkillinen voinnin heikentyminen. Myös mm. lääkityksistä, heikosta ravitsemuksesta, fyysisen kunnon heikentymisestä tai yksinäisyydestä johtuvista syistä toimintakyky voi heikentyä. Kotihoito Kuopio & lähialueet – Ota rohkeasti yhteyttä!

kuva6

Kotihoito ja kuntoutus

Geriatriseen hoivaan ja kuntoutukseen erikoistuneet palvelumme tarjoavat monipuolista apua turvallista kotona asumista tukien:

Kotihoito

 • terveydenhuolto- ja hoidolliset toimenpiteet (mm. lääkehuolto, verenpainemittaus, verensokerin seuranta, haavanhoito, näytteenotto)
 • lääkärin palvelut kotikäyntinä
 • kauppa- ja asiointi
 • ulkoilu ja seuranpito
 • hygienia ja peseytyminen
 • ravitsemuksen tukeminen ja ruuanlaitto
 • kodinhoidolliset työt
 • sosiaalinen kanssakäyminen (juttelu, kahvihetket, konsertit ym.)
 • omaishoitajan sijaistaminen/tuki

Kuntoutus

 • Yksilöllinen terapeuttinen harjoittelu (esim.lihasvoiman- ja tasapainon vahvistaminen)
 • Terapeuttinen harjoittelu pohjautuu arkitoimintojen tukemiseen yksilöllisesti!
 • Kotikuntoisuuden tukeminen harjoittaen arkitoimintoja
 • Apuvälinetarpeenarvio ja tarvittavat hankinnat
 • Kodin esteettömyyden arviointi
 • Turvallisuus – mm. jalkineasiat, lonkkasuojat, lääkinnälliset hoitosukat
 • Muistikuntoutus
 • Psykofyysinen fysioterapia
 • Lymfaterapia
 • Lantionpohjafysioterapia

KOTIHOITO KUOPIO - Fysiosenior

Älä huolehdi kotona pärjäämisestä – Me huolehdimme

Olemme mukana tarvittaessa sairaalasta kotiutumisessa varmistaen sujuvan kotiin paluun. Järjestelemme kodin ja tarvittavat apuvälineet, jotta kotiutuminen olisi mahdollisimman onnistunut ja turvallinen.

Räätälöimme palvelumme aina henkilökohtaisesti asiakkaan tilanteen mukaan. Avun tarve voi olla lyhyt varmistaen asioiden sujumisen ja avustaminen mm. hygienian hoidossa tai ravitsemuksessa esim. operaation jälkeen. Avustamme myös säännöllisillä kotihoidon käynneillä, joka voi olla päivittäistä tai harvemmin tapahtuvaa. Kauttamme on mahdollisuus myös lääkärin kotikäynteihin. Kaikki palvelumme ovat kiireetöntä ja asiakasta aktivoivaa, joka tarkoittaa asiakkaan osallistamista arki askareisiin mukaan lisäten toimintakyvyn ylläpitoa ja sen kohentamista.

Palvelumme alkaa yleisimmin asiakkaan, omaisen tai hoitohenkilökunnan yhteydenotolla, jolloin sovimme mahdollisesta kotiutumisesta ja käyntien aloituksesta. Hoitaja ja fysioterapeutti tekevät tarvittavat toimintakykymittaukset ja hoito- ja palvelusuunnitelman asiakkaan sekä hoitoon osallistuvan läheisen kanssa. Pidämme myös halutessanne omaisiin säännöllisesti yhteyttä sovitulla tavalla.

Kotihoidon palveluista on mahdollisuus saada kotitalousvähennys.

Tilaa maksuton palvelutarpeen arviointi P.044-2240110

Scroll to Top