Milloin fysioterapiaan?

Fysioterapeutti perustaa työnsä asiakaslähtöisyydelle ja näyttöön perustuen. Tehtävänä on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat Suomessa yleisiä, ja erilaisia ongelmia ja oireita on useita. Yleisimmät tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ovat iän, ylirasituksen tai työrasituksen mukanaan tuomia vaivoja. Oireet voivat alkaa tapaturmaisesti tai kehittyä vähitellen virheellisen ja yksipuolisen kuormituksen seurauksena. Ikääntymisen kohdalla rakenteiden rappeutuminen on yksi syy tuki- ja liikuntaelinsairauksien kehittymiselle.

Sinä määräät tahdin, ei kipu

Lääkärissä käynnin sijaan asiakas voi hakeutua suoraan fysioterapian vastaanotolle. Vastaanotolla tarkoituksena on, että asiakkaat saavat hoidon nopeammin. Tällöin vaikutuksena ovat mahdollisten sairauspoissaolojen sekä ennenaikaisen eläköitymisen väheneminen. Myös mahdollisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi tehtävien lääkärikäyntien sekä tarvittavien jatkotutkimusten pienenevien määrien myötä kustannukset vähenevät.

Fysioterapian vastaanoton tavoitteena on asiakkaan hyvä kliininen tutkiminen, informointi ja ohjaus lääkkeettömään kivun hoitoon sekä omatoimiseen harjoitteluun. Tarkoituksena on nopea kuntoutustoimenpiteiden käynnistäminen toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi. Lisäksi vastaanotolla voidaan suorittaa tukien ja muiden apuvälineiden sekä lääkärin vastaanoton ja/tai muun jatkotutkimustarpeen arvio.

Valitse nopein tie hoitoon

Vastaanottoon erikoistunut fysioterapeutti haastattelee sinua ja tutkii huolellisesti vaivasi, jonka jälkeen kuntoutusprosessi alkaa välittömästi. Mikäli vastaanottokäynnillä ilmenee vaivoja, jotka vaativat lääkärissä käyntiä, osaa fysioterapeuttimme ohjata sinut suoraan oikealle lääkärille.

Vastaanotolle voit hakeutua mm. seuraavien vaivojen vuoksi:

  • Akuutit selkäkivut
  • Akuutit niskakivut
  • Raajakivut
  • Kipu on paikallista ja/tai säteilevää raajoihin
  • Päänsäryt sekä huimaukset

Tyypillisimpiä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia:

  • Niskahartiaseudun ongelmat
  • Alaselän ja lantion alueen oireyhtymät
  • Nivelrikko
  • Liikerajoitteet ja kiputila
  • Leikkausten jälkihoidot

Lähtökohtana hyvälle kuntoutukselle on ammattitaitoisen fysioterapeutin huolellinen fysioterapeuttinen tutkiminen. Sen pohjalta asiakkaalle suunnitellaan henkilökohtainen fysioterapiasuunnitelma, joka koostuu ohjauksesta, neuvonnasta, harjoittelusta ja manuaalisesta terapiasta. Fysioterapiajakson kesto määritellään tilannekohtaisesti yhdessä kuntoutujan kanssa mahdolliset lääkärin suositukset huomioiden.

Jaa somessa:

Jaa Facebookissa
Jaa Linkedinissä
Scroll to Top