FysioSenior

Fysioterapia kotikäyntinä

Arjen virikkeettömyys, liikuntakumppanin puuttuminen ja toimintakyvyn rajoitteet aiheuttavat liikuntakyvyn alenemista. Ikääntyvän ihmisen ja muistisairaan kotona asumista voidaan tukea ammattitaitoisella kuntoutuksella sekä läheisten ohjaamisella. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen edistää myös omaishoitajan elämänlaatua.

Liikunnan tuoma ilo virkistää mielialaa niin kuntoutujalla kuin hänen läheisillään. Kuntoutujan omassa elinympäristössä tapahtuva kuntoutus on turvallista ja tehokasta. Erityisesti muistisairaat hyötyvät tutussa ympäristössä tapahtuvasta kuntoutuksesta, jolloin harjoitteiden siirtäminen arjen toimintoihin on helpompaa.

Toteutamme myös etäkuntoutuksia. Lue lisää etäkuntoutuspalvelustamme.


Kotikäynti on aina kokonaisvaltainen kohtaaminen

Oman, tutun fysioterapeutin käynti on iloinen, sosiaalinen tapahtuma, jonka aikana vaihdetaan myös kuulumisia. Fysioterapeuttimme tekevät havaintoja myös asiakkaan yleisestä hyvinvoinnista ja ottavat tarvittaessa yhteyttä omaisiin.

Geriatrinen fysioterapia

Ikääntyvän ihmisen elämänlaatuun vaikuttaa yhtenä tärkeimpänä tekijänä toimintakyky ja mahdollisuus suoriutua toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti. Kun toimintakyky heikentyy, itsenäisesti liikkuminen vaikeutuu ja tasapainon ongelmat lisäävät mm. kaatumisriskiä.

Huomioimme fysioterapiaa suunnitellessamme asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimme toteuttaa kuntoutusta monipuolisesti asiakkaan omassa elinympäristössä. Harjoitteita on tällöin myös helppo siirtää arjen toimintaan mukaan.

Geriatrinen fysioterapia pitää sisällään mm. lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua, kävelykykyä vahvistavia harjoitteita sekä tarvittaessa manuaalista fysioterapiaa liikkuvuuksien kohentamiseen sekä kivunhoitoon. Asiantuntevan fysioterapeutin ohjauksessa harjoittelu on mielekästä ja turvallista.


Ikääntyvien ja muistisairaiden hoidon erikoisosaaja

FysioSenior on geriatriseen fysioterapiaan ja muistisairaiden kuntoutukseen erikoistunut yritys.

Tutustu geriatriseen fysioterapiaan erikoistuneisiin ammattilaisiimme Yhteystiedot-sivulta ja ota yhteyttä.

Palvelut hoivakodeille

Geriatriseen fysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin voi tilata hoitokotiin, palvelutaloon tai vuodeosastolle. Kuntoutus voi tapahtua lääkärin lähetteellä tai itsemaksavana. Myös sotaveteraanit, sotainvalidit ja heidän puolisonsa sekä lotat saavat kauttamme yksilölliset kuntoutuspalvelut hoitokotiin.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä hoitokotien kanssa, ja kehitämme aktiivisesti kuntoutuksellista yhteistyötä. Hoitokoti voi tilata kauttamme fysioterapeutin pitämään liikunnallisia ryhmiä tai koulutusta henkilökunnalle. Katso lisää koulutuspalveluistamme täältä.


Ajanvaraus netissä: Sähköinen ajanvaraus »
Soita meille: 044 224 0031
Yhteydenottopyyntö: Jätä pyyntö »