FysioSenior

Fysioterapia vastaanotolla

Tarjoamme fysioterapiapalveluita myös vastaanotolla, jonne voit hakeutua suoraan myös ilman erillistä lääkärikäyntiä. FysioSeniorilla sinulla on mahdollisuus päästä fysioterapian suoravastaanotolle nopeasti viikoittain esimerkiksi akuutin vaivan sattuessa.

Aika vastaanotolle pyritään järjestämään mahdollisimman nopeasti yhteydenotosta. Järjestämme suoravastaanottopalveluja Sataman sekä Puijonlaakson toimipisteissämme. Suoravastaanoton toimipiste valitaan ajanvarauksen yhteydessä.

Fysioterapeutti perustaa työnsä asiakaslähtöisyydelle ja näyttöön perustuen. Tehtävänä on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat Suomessa yleisiä, ja erilaisia ongelmia ja oireita on useita. Yleisimmät tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ovat iänylirasituksen tai työrasituksen mukanaan tuomia vaivoja. Oireet voivat alkaa tapaturmaisesti tai kehittyä vähitellen virheellisen ja yksipuolisen kuormituksen seurauksena. Ikääntymisen kohdalla rakenteiden rappeutuminen on yksi syy tuki- ja liikuntaelinsairauksien kehittymiselle.


Fysioterapiaan hakeutumisen syinä ovat usein kipu tai liikerajoitteet.

Sinä määräät tahdin, ei kipu

Lääkärissä käynnin sijaan asiakas voi hakeutua suoraan fysioterapian suoravastaanotolle (tule-suoravastaanotto). Suoravastaanotolla tarkoituksena on, että asiakkaat saavat hoidon nopeammin. Tällöin vaikutuksena ovat mahdollisten sairauspoissaolojen sekä ennenaikaisen eläköitymisen väheneminen. Myös mahdollisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi tehtävien lääkärikäyntien sekä tarvittavien jatkotutkimusten pienenevien määrien myötä kustannukset vähenevät.

Fysioterapian suoravastaanoton tavoitteena on asiakkaan hyvä kliininen tutkiminen, informointi ja ohjaus lääkkeettömään kivun hoitoon sekä omatoimiseen harjoitteluun. Tarkoituksena on nopea kuntoutustoimenpiteiden käynnistäminen toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi. Lisäksi suoravastaanotolla voidaan suorittaa tukien ja muiden apuvälineiden sekä lääkärin vastaanoton ja/tai muun jatkotutkimustarpeen arvio.

Valitse nopein tie hoitoon

Suoravastaanottoon erikoistunut fysioterapeutti haastattelee sinua ja tutkii huolellisesti vaivasi, jonka jälkeen kuntoutusprosessi alkaa välittömästi. Mikäli suoravastaanottokäynnillä ilmenee vaivoja, jotka vaativat lääkärissä käyntiä, osaa fysioterapeuttimme ohjata sinut suoraan oikealle lääkärille.

Suoravastaanotolle voit hakeutua mm. seuraavien vaivojen vuoksi:

Tyypillisimpiä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia:

Lähtökohtana hyvälle kuntoutukselle on ammattitaitoisen fysioterapeutin huolellinen fysioterapeuttinen tutkiminen. Sen pohjalta asiakkaalle suunnitellaan henkilökohtainen fysioterapiasuunnitelma, joka koostuu ohjauksestaneuvonnastaharjoittelusta ja manuaalisesta terapiasta. Fysioterapiajakson kesto määritellään tilannekohtaisesti yhdessä kuntoutujan kanssa mahdolliset lääkärin suositukset huomioiden.


Ajanvaraus netissä: Sähköinen ajanvaraus »
Soita meille: 044 224 0031
Yhteydenottopyyntö: Jätä pyyntö »