Tehokuntoutuksella positiivisia muutoksia toimintakykyyn! Asiakaskokemus tehokuntoutusjaksolta

Kuntoutuja aloitti kaksi kertaa viikossa tapahtuneet kotifysioterapiakäynnit ajatuksenaan kohentaa yleiskuntoaan tulevaa, isoa leikkausta varten. Asetimme yhdessä kuntoutujan kanssa tavoitteet ensin neljän viikon tehokuntoutusjaksolle. Jakson alussa asiakas liikkui varovaisesti sisätiloissa kahden kävelykepin turvin, ja tavoitteenamme oli neljän viikon kuluessa päästä toisesta apuvälineestä eroon, niin että asiakas tarvitsisi korkeintaan yhtä kävelykeppiä.

Fysioterapiassa harjoitettiin nousujohtoisella kuormituksella monipuolisesti alaraajojen lihasvoimaa, keskivartalon – ja kehohallintaa sekä yläraajojen toiminnallista voimaa. Lisäksi tehtiin apuvälinetarpeen uudelleen arviointia, ja rollaattorin vaihtamisella ulkoiluun paremmin sopivaksi asiakas pystyikin reilusti lisäämään arkiaktiivisuuttaan liikkumalla ulkona omatoimisesti. Kuntoutuja motivoitui harjoittelemaan kunnon kohenemisen myötä myös portaissa itsenäisesti.

Kaikkien näiden positiivisten muutosten vuoksi asiakkaan toimintakyky edistyi huimasti pelkästään neljän viikon aikana, muun muassa tuolilta seisomaannousutestissä (5 kertaa) aika parantui alun 20.79 sekunnista niin, että viiteen nousuun kulunut aika oli jakson lopussa enää 12.99 sekuntia. Ja mikä parasta, neljän viikon kuluttua asiakas ei tarvinnut enää minkäänlaista apuvälinettä sisätiloissa liikkuessaan tasapainon ja lihasvoiman parannuttua reippaasti. Kuntoutuja kuvasi olotilaansa niin, että hän tunsi saaneensa aivan uudenlaista virtaa elämään fysioterapiasta.

Useat, pienet muutokset arkitoiminnoissa ja toimintakyvyn nopea koheneminen ruokkivat kuntoutujan motivaatiota ja minäpystyvyyden tunnetta, niin että hän haluaa jatkaa kotikäyntejä fysioterapiassa. Olemme jo asettaneet uudet tavoitteet uudelle jaksolle, ja etenemme niitä kohti kohisten! Tämä on kuvaus siitä, kuinka lyhyessäkin ajassa ikäihminenkin voi saada merkittäviä muutoksia, parempaa elämänlaatua ja terveitä elinpäiviä.

Jaa somessa:

Jaa Facebookissa
Jaa Linkedinissä
Scroll to Top