Mitä fysioterapian kotikäynnillä tapahtuu?

Ikääntyvän ihmisen elämänlaatuun vaikuttaa yhtenä tärkeimpänä tekijänä toimintakyky ja mahdollisuus suoriutua toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti. Kun toimintakyky heikentyy, itsenäisesti liikkuminen vaikeutuu ja tasapainon ongelmat lisäävät mm. kaatumisriskiä.

Arjen virikkeettömyys, liikuntakumppanin puuttuminen ja toimintakyvyn rajoitteet aiheuttavat liikuntakyvyn alenemista. Ikääntyvän ihmisen ja muistisairaan kotona asumista voidaan tukea ammattitaitoisella kuntoutuksella sekä läheisten ohjaamisella. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen edistää myös omaishoitajan elämänlaatua.

Huomioimme fysioterapiaa suunnitellessamme asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimme toteuttaa kuntoutusta monipuolisesti asiakkaan omassa elinympäristössä. Harjoitteita on tällöin myös helppo siirtää arjen toimintaan mukaan.

Liikunnan tuoma ilo virkistää mielialaa niin kuntoutujalla kuin hänen läheisillään. Kuntoutujan omassa elinympäristössä tapahtuva kuntoutus on turvallista ja tehokasta. Erityisesti muistisairaat hyötyvät tutussa ympäristössä tapahtuvasta kuntoutuksesta, jolloin harjoitteiden siirtäminen arjen toimintoihin on helpompaa.

Kotikäynti on aina kokonaisvaltainen kohtaaminen

Oman, tutun fysioterapeutin käynti on iloinen, sosiaalinen tapahtuma, jonka aikana vaihdetaan myös kuulumisia. Fysioterapeuttimme tekevät havaintoja myös asiakkaan yleisestä hyvinvoinnista ja ottavat tarvittaessa yhteyttä omaisiin. Harjoitteet voidaan toteuttaa kotona tutussa ympäristössä tai vaikka ulkona.

Jaa somessa:

Jaa Facebookissa
Jaa Linkedinissä
Scroll to Top